[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Filnamnsstyrd tolkning i Firefox och Konqueror Hej!

Jag snubblade idag över en egendomlighet i visningen
av xhtml, motsatt html, i Mozilla, Firefox och
Konqueror. Bifogat finns en mycket enkel, men väl-
formad och giltig xhtml-fil. Saken är den att när
filen heter

  utskriftsfel.xhtml    ( .xhtml )

visas den helt riktigt av Mozilla och Firefox, men
när samma fil kallas

  utskriftsfel.html    ( .html )

infogas felaktigt två tecken ]> först i filen av såväl
Mozilla som Firefox. Denna felaktiga infogning uppstår
hos Konqueror med båda filnamnen. Det enda ovanliga
med filen är att jag lagt till namnstorheter för att
undvika alla tolkningsfel av xml-texten:

 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
  Strict//EN"
  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";
 [
 <!ENTITY aring "&#xE5;">
 <!ENTITY auml "&#xE4;">
 <!ENTITY ouml "&#xF6;">
 ]>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";
   xml:lang="en" lang="sv">

Det är uppenbart denna sena avslutning av DOCTYPE som
orsakar ett överflödigt tillägg ']>' på skärmen.

Jag hoppas någon kan peka ut en förklaring. Inverkar
filnamnet med namnslut .html så att en sgml-tolk ges
fritt arbete tvärt emot textens entydiga innehåll av
xml-text, medan namngivning med .xhtml hindrar all
tvetydighet? Jag trevar i blindo efter ett skäl för
detta oväntade beteende.

Vänligen Mats E Andersson


	
	
		
_________________________________________________________
Flyger tiden iväg? Fånga dagen med Yahoo! Mails inbyggda
kalender. Dessutom 250 MB gratis, virusscanning och antispam. Få den på: http://se.mail.yahoo.com

Attachment: utskriftsfel.xhtml
Description: 1057055551-utskriftsfel.xhtml


Reply to: