[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Konfigurera GRUB efter att ha flyttat XPKonfigurera GRUB efter att ha flyttat XP

Hej!

Skulle behöva lite hjälp med GRUB. Jag har en dator med en gammal 
hårddisk (PATA) med Window XP och data installerat på flera 
partitioner med NTFS. Jag har även en ny hårddisk (SATA) med Debian 
installerat (EXT3 och LVM/EXT3).

balder:~# fdisk -ul

Disk /dev/sda: 320,0 GB, 320072933376 byte
255 huvuden, 63 sektorer/sper, 38913 cylindrar, totalt 625142448 
sektorer
Enheter = sektorer av 1 7 512 = 512 byte

  Enhet Start   Bvrjan    Slut   Block  Id System
/dev/sda1  *     63   1959929   979933+ 83 Linux
/dev/sda2     1959930   3919859   979965  82 Linux växling / 
Solaris
/dev/sda3     3919860  103924484  50002312+ 8e HPFS/NTFS
/dev/sda4    103924485  625137344  260606430  8e Linux LVM

Disk /dev/hda: 61,4 GB, 61492838400 byte
240 huvuden, 63 sektorer/sper, 7943 cylindrar, totalt 120103200 sektorer
Enheter = sektorer av 1 7 512 = 512 byte

  Enhet Start   Bvrjan    Slut   Block  Id System
/dev/hda1      15120  41942879  20963880  f W95 Utökad (LBA)
/dev/hda2  *  41942880  83885759  20971440  7 HPFS/NTFS
/dev/hda3    83885760  120098159  18106200  7 HPFS/NTFS
/dev/hda5      15183  20971439  10478128+  7 HPFS/NTFS
/dev/hda6    20971503  41942879  10485688+  7 HPFS/NTFS

Så här gjorde jag:
- Avmontera partitionerna
  umount /dev/sda3
  umount /dev/hda5
- Klona partitionen (C:)
 Ex: ntfsclone --overwrite /dev/dest /dev/source
  ntfsclone --overwrite /dev/sda3 /dev/hda5
- Kör relocntfs på XP-partitionen
 http://wiki.linux-ntfs.org/doku.php?id=contrib:relocntfs
 balder:/tmp# ./relocntfs -w /dev/sda3
 NTFS Start Sector:
 partition=3919860
 filesystem=63
 Filesystem start sector altered to 3919860

 balder:/tmp# ./relocntfs /dev/sda3
 NTFS Start Sector:
 partition=3919860
 filesystem=3919860
 No changes are neccessary.

Sen bootar jag om och går in till GRUB-prompten:

grub> debug
 Debug mode is turned on

grub> rootnoverify (hd1,2)
grub> map (hd0) (hd1)
grub> map (hd1) (hd0)
grub> makeactive
grub> chainloader +1
grub> boot

Här hade jag tänkt att jag åtminstone skulle få något felmeddelande men 
GRUB bara hänger sig. Har prövat motsvarande för den gamla 
installationen av XP och då funkar det utmärkt.

Jag är lite osäker på om jag behöver hantera /dev/hda1 på något sätt och 
att jag behöver kopiera även de andra partitionerna 'runt omkring'?

Någon som ser vad jag gör för fel eller har några tips?

Vänliga hälsningar,
Peter CarlssonReply to: