[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mixmaster mail inte sendt av exim4On Sunday 25 February 2007 01:07, Sven Arvidsson wrote:
> On Sun, 2007-02-25 at 00:58 +0100, Niels Larsen wrote:
> > Min mail adresse är jo "bqz69@telia.com", och inte
> > "mitt-username@telia.com"
> >
> > "mitt_username" är mit alm. linux user name, det som jag använder, når
> > jag logger ind i debian.
>
> I filen /etc/email-addresses
> http://wiki.debian.org/PkgExim4UserFAQ#head-e73938176f1f194b2463fec4788d03f
>588d25c50
*************
Nu funker det bra, efter at have ändret i /etc/email-addresses filen.

Jag infogade fölgende linie:

peter: bqz69@telia.com

Kommentar:
peter (mit "verklige" linux user namn)
bqz69@telia.com (min verklige e-mail adresse)
***

Och här kommer min setupfil (lite förkortat), som jo även funker:

# /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
.
.
# This is a Debian specific file

dc_eximconfig_configtype='smarthost'
dc_other_hostnames=''
dc_local_interfaces='127.0.0.1'
dc_readhost='telia.com'
dc_relay_domains=''
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets=''
dc_smarthost='mailout.telia.com'
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='false'
dc_hide_mailname='true'
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='mail_spool'

#Kommentar:
#telia.com är min Internet Providers mail domain namn
#mailout.telia.com är namnet på min Internet Providers smtp mail servrar 
#(utgående mails)
#Denna setup fil kan man även ändre med kommandoen:
#sudo dpkg-reconfigure  exim4-config
***

Tacker :-)
Reply to: