[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem ed usb 2.6.18-3hej
jag får inte upp usb0 (behöver för att köra X remote),och får då
usb0 error while getting interface flags : no such device

så, dmesg ger
usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5

/dev ger
usbdev1.1_ep00
usbdev1.1_ep81

så hur gör jag nu för att få upp usb0?
har 2.6.18-3
och det fungerade bra på 2.6.8
-evaReply to: