[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Swedish CharactersDet här är en svenskspråkig lista :-)

Du måste se till att PuTTY förstår teckenkodningen på Linux-sidan. Kolla din
$LANG och ställ in PuTTY därefter (iso-8859-1 eller UTF-8).

Locale kan ändras med "dpkg-reconfigure locale", välj t.ex. sv_SE.UTF-8.

Om du kör bash, kolla också att du har
  set input-meta on
  set output-meta on
i /etc/inputrc.

console-data tror jag inte har något med saken att göra, du loggar inte in
på en console.
Reply to: