[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lex skandiabankennär listans medlemmar (och många fler) lyckas så bra med att få förståelse hos skandiabanken, för valfrihet  med bibehållen funktion vad avser OS "linux" 
så känns det som att det är dags att gå vidare och se vad som kan åstadkommas för att påverka begreppet " e-legitimation " hos bl.a skattemyndigeten, sjukkassan, ams .fl- allt under samma enkla form. D.v.s utan M§, wine, iexplore, mm.mm.
Vad kan göras ???   


gert karlsson

Reply to: