[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lex skandiabankensön 2006-12-17 klockan 19:08 +0100 skrev gert.karlsson@rixmail.se:
> när listans medlemmar (och många fler) lyckas så bra med att få förståelse hos skandiabanken, för valfrihet  med bibehållen funktion vad avser OS "linux" 
> så känns det som att det är dags att gå vidare och se vad som kan åstadkommas för att påverka begreppet " e-legitimation " hos bl.a skattemyndigeten, sjukkassan, ams .fl- allt under samma enkla form. D.v.s utan M§, wine, iexplore, mm.mm.
> Vad kan göras ???   
> 
> 
> gert karlsson

Vad är det som ska påverkas? Har använt e-legitimation hos Skatteverket
och CSN, bland annat, och aldrig haft några problem med det. Fungerar
det hos banken så fungerar det hos dem också såvitt jag förstår.

Skandiabanken verkar fortfarande inte ha förstått nånting, eftersom de
fortfaranda snackar om operativsystem, men det är ju bra att de slutar
att stänga ute vissa av dem med flit i alla fall.
-- 
Vincent Lönngren <bice77@malmo2.net>Reply to: