[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

skandiabanken m.mjag sände lite gnäll om ärlighet och uppriktighet (och kanske också ifrågasatt förståelse = kunskap ) till
skandiabanken och fick detta svar ..
Bra i sig men det handlar om att från början bemöta oss kunder med ärlighet och förståelse inte om inbillade tekniska begränsningar i kommunikationen med omvärlden

tycker
gert karlsson

Hej Gert!
 
Om ditt missnöje gäller problemet med inloggning för Linux/nixkunder kanske nedanstående artikel kan glädja dig.
 
http://computersweden.idg.se/2.139/1.88997

_______________________________________ 
Vänliga hälsningar 
Andreaz Emtfors
Webmaster

Skandia Försäkring och Bank 
SE-106 55 Stockholm
Besöksadress: Hamngatan 15  
Telefon:  020-55 55 00
Telefon utland: +46 771-55 55 00 
kundservice@skandia.se
www.skandia.se 

gert karlsson

Reply to: