[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: security?Gunnar Björkdahl wrote:

> Går det att få dselect att enbart bry sig om säkerhetsuppdateringar?
> Kör etch och vill helst bara uppdatera paket med säkerhetsproblem

Då är det kanske enklast att kommentera bort alla arkiv utom security
i /etc/apt/sources.list ?
Reply to: