[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

security?Går det att få dselect att enbart bry sig om säkerhetsuppdateringar?
Kör etch och vill helst bara uppdatera paket med säkerhetsproblem

Reply to: