[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skandiabanken med Linux - slutat fungera?Är det någon som möjligtvis har telefonnummer, epostadresser eller
andra adresser till olika personer med lite inflytande (som helst
slipper påstötningar från besvärlig allmänhet ;-) inom Skandiabanken?
Jag upplever att kundservicen inte tar användare som har problem med
deras plattform på allvar.

Som privat aktör kan ju Skandia tycka att de inte har något behov av
en, som de anser, obetydlig kundminoritet (inte mac-användare :). De
borde dock vara tvungna att att ha lite framförhållning med
förändringar så att dessa "obskyra" Linux/BSD/Solaris/...-användare
får chansen att anpassa sig (byta bank?) innan en mindre chock
inträder i samband med en plötsligt påkommen aktieförsäljning.

Skandiabanken _ska_ självklart anamma (öppna) standarder som vi alla
kan använda oavsett vilken plattform just du använder. Oavsett om
Skandia möjligtvis använder någon standard eller ej, så implementerar
de den fel. Vill de förbättra "användarupplevelsen" med att göra olika
tester (t.ex. vilken useragent du uppger) så är det helt okej för
mig... _men_ är det en konfiguration som de inte känner igen så skall
systemet förbli i normalläget.

Jag börjar nästan undra om deras säkerhet bygger på två parter när jag
får upp detta:

  "För att uppnå högsta möjliga säkerhet måste vi ställa vissa krav
   på din dator och din browser."

Om min webbläsare kan snackar SSL med deras server, autentiseras mot
densamma och få ut något vettigt av den html-kod de skickar så _skall_
allt vara okej.
De kan aldrig hindra att jag modifierar så att mina Debian-burkar med
Iceweasel-webbläsare modifieras att presentera sig som WinXP/IE.

Jag ifrågasätter starkt deras kompetens när de inte kan/vill förstå
det mest grundläggande inom säkerhet. Finansinspektionen borde ha det
som ett grundkrav för alla som vill bedriva bank i Sverige. Dock
misstänker jag att även Finansinspektionen är lika blasé inför dessa
problem, så jag efterfrågar ånyo:

  * telefonnummer
  * epostadresser
  * eller andra adresser

till personer med lite inflytande (som helst slipper påstötningar från
besvärlig allmänhet ;-) inom Skandiabanken. En massa snigelpost är
bäst då persone(n/rna) ifråga får mest (jobb ;-) tid att tänka när
han/hon besvarar breven.

/nilsReply to: