[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skandiabanken med Linux - slutat fungera?Michael Olberg wrote:

> Egentligen borde det finnas en hemsida med aktuell info om hemsidor> för 
> banker, försänkringsbolag, myndigheter m.m.

Här är en, men den är inaktuell:
  http://www.starnix.com/banks-n-browsers.html
Reply to: