[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fråga angående X11 fönsterhanteraretor 2006-12-07 klockan 18:01 +0100 skrev Tore Ericsson:
> Svar från en mindre vetande vad beträffar sådana detaljer: För mej har det 
> fungerat automatiskt så att den forst installerade fonsterhanterarens 
> inloggningshanterare har lagt till möjligheten att välja annan 
> fönsterhanterare ifall sådan installeras sedan. D.v.s. installera en 
> ytterligare och kolla i kdm om den finns som alternativ. OK, har bara testat 
> med KDE och Gnome, de kanske har en särskild överenskommelse, men jag tror du 
> kan testa med installering/avinstallering av den/de du önskar prova och det 
> kanske fungerar av sig själv som du har tänkt? Debian är ofta förunderligt 
> automatiskt förutseende ...
> 

Är det bara jag som blir förvirrad av ordet "fönsterhanterare"? Det
låter misstänkt likt "window manager", som inte är KDE eller GNOME utan
t ex twm eller metacity. KDE och GNOME är "desktop managers". Är
översättningen av "desktop manager" till svenska "fönsterhanterare"? Vad
är i så fall översättningen av "window manager"?

Jag misstänker att svaret på frågan skiljer sig ganska mycket beroende
på vad "fönsterhanterare" egentligen betyder...
-- 
Vincent Lönngren <bice77@malmo2.net>Reply to: