[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fråga angående X11 fönsterhanterareSvar från en mindre vetande vad beträffar sådana detaljer: För mej har det 
fungerat automatiskt så att den forst installerade fonsterhanterarens 
inloggningshanterare har lagt till möjligheten att välja annan 
fönsterhanterare ifall sådan installeras sedan. D.v.s. installera en 
ytterligare och kolla i kdm om den finns som alternativ. OK, har bara testat 
med KDE och Gnome, de kanske har en särskild överenskommelse, men jag tror du 
kan testa med installering/avinstallering av den/de du önskar prova och det 
kanske fungerar av sig själv som du har tänkt? Debian är ofta förunderligt 
automatiskt förutseende ...

torsdag 7 december 2006 08:29 skrev jonas nydahl:
> Hejsan, vet nån hur man byter fönsterhanterare i debian?
> jag har installerat debian 3.1r4 i en mac ibook g3, och har kde som startar
> efter grafiska inloggningen, jag kan inte välja fönsterhanterare i
> inloggningsrutan.
>
>
> ---------------------------------
>
> Stava rätt! Stava lätt! Yahoo! Mails stavkontroll tar hand om tryckfelen
> och mycket mer! Få den på http://se.mail.yahoo.com

-- 
Tore Ericsson, Tväråmark  http://tores.seReply to: