[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fråga angående X11 fönsterhanterareÄr det inte bara så att endast KDE är installerat?
Då dyker de andra fönsterhanterarna inte upp i listan för mig.
Men installerar jag en ny (tex fluxbox) kommer den med.

Den 2006-12-07 skrev Martin Bagge / brother <martin@bagge.nu>:
On Thu, 7 Dec 2006, jonas nydahl wrote:

> Hejsan, vet nån hur man byter fönsterhanterare i debian?
> jag har installerat debian 3.1r4 i en mac ibook g3, och har kde som startar efter grafiska inloggningen, jag kan inte välja fönsterhanterare i inloggningsrutan.

http://fluxbox.sourceforge.net/docs/en/faq.php#6
"...edit your kdmrc file (probably /etc/kde2/kdm/kdmrc). Find the
"SessionTypes=" line, and add fluxbox to the list.

If you are running Debian (thanks Dave Selby), then after adding the
fluxbox session edit /etc/kde2/kdm/kdm.options and delete the line:

generate-sessiontypes"


dock bör du ha /etc/kde3/kdm/kdmrc alltså kde3 och inte kde2.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier's skin has no pores. Pores are vulnerabilities.Reply to: