[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fråga angående X11 fönsterhanterareOn Thu, 7 Dec 2006, jonas nydahl wrote:

Hejsan, vet nån hur man byter fönsterhanterare i debian?
jag har installerat debian 3.1r4 i en mac ibook g3, och har kde som startar efter grafiska inloggningen, jag kan inte välja fönsterhanterare i inloggningsrutan.

http://fluxbox.sourceforge.net/docs/en/faq.php#6
"...edit your kdmrc file (probably /etc/kde2/kdm/kdmrc). Find the "SessionTypes=" line, and add fluxbox to the list.

If you are running Debian (thanks Dave Selby), then after adding the fluxbox session edit /etc/kde2/kdm/kdm.options and delete the line:

generate-sessiontypes"


dock bör du ha /etc/kde3/kdm/kdmrc alltså kde3 och inte kde2.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier's skin has no pores. Pores are vulnerabilities.Reply to: