[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Re: SV: Hur skall programtexter sparas på en servermaskin? Hej igen!

  Mitt meningsutbyte med Daniel Nylander får mig att
 tro att problemet närmast ligger i typbestämning av
 filer på ett serversystem eller över nätet.
  Låt mig upprepa noggrannare hur jag uppdagade
 problemet. Sedan en längre tid har jag haft en
 skaltext 'brandskal2.sh' legat på en underkatalog
 till min hemsida hos Comhem. Frid och fröjd! Så tog
 jag mig före att lägga dit ytterligare en bash-text
 'skapa_post_av_xml-mall' samt en fil med kompilerad
 programtext 'pikdev.mo'. Jag har hela tiden kunnat
 bekräfta deras läge och innehåll genom att köra ftp
 mot ftp.comhem.se, men Mozilla, Firefox och
Konqueror
 klagade att filen inte funnes tillgänglig. På den
 kopia av "comhem"-katalogen jag har i min egen dator
 har jag aldrig problem att hämta filerna.
  Idag förmiddag fick jag infallet att skriva en
 minimal skaltext, lägga upp den hos comhem och
 försöka gå till botten med det hela. Av någon nyck
 döpte jag filen till 'tillf.sh' och plötsligt 
 fungerar allt som det skall, men så snart jag byter
 namn till 'tillf' nekas åtkomsten som förr.
  Min fråga till den samlade sakkunskapen i denna
 grupp är då närmast huruvida vi med Linux eller
 rentav Debian står bättre rustade för typigen-
 känning av filer än unix-system i allmänhet. Eller
 ser jag utslaget av Comhems säkerhetssystem?
  I mitt fall ville jag experimentera litet med
 programtextningen 'pikdev.mo' medan mina val av
 översättningar mognade, innan jag tänkte mig att
 skicka över den till programmets upphovsman. Den
 filen kan, i egenskap av binärkodad fil, tydligen
 tjäna som testfall för vilka filtyper en nättjänst
 godvilligt skickar, eller inte skickar, när de
 efterfrågas av en gängse nätsidesläsare.

    Lång läsning här ovan, 
     men min hälsning står sig

       M E AReply to: