[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: Hur skall programtexter sparas på en servermaskin?Mats Erik Andersson skrev:

>      Vore det bättre att lägga ut den okompilerade
>   po-filen i stället? Vågar man förutsätta att alla
>   vet hur den kompileras till "körbar" form, eller
>   skulle det räcka att skriva in anvisninger på det
>   ställe där man väljer att offentliggöra översätt-
>   ningsorginalet? 

Varför inte skicka in den till projektet?
http://pikdev.free.fr/contact.html

Varför din mo-fil inte går att hämta ner låter konstigt.
Ligger den verkligen på rätt ställe på webbservern?

Mvh
Daniel

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: