[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Bara 1 nätverkskort funkar åt gången =3F?=--- timebandit <timebandit@dzn.mine.nu> skrev:

> Detta är min /etc/network/interfaces fil...

> auto eth1
> iface eth1 inet static
>     address 192.168.1.2
>  ...
> auto eth2
> iface eth2 inet static
>     address 192.168.1.9
>  ...

  Problemets orsak ligger i att båda adresserna
  är 192.168.1.* och inte i sammanfallande driv-
  rutin. Jag drabbades igår av samma motvilja
  mellan eth0 och eth1 när jag ville ha ...3.30
  jämte ...3.35 på en liten lagringsmaskin, trots
  att det ena kortet är Intel och det andra 3Com.
  Jag känner ännu inte till någon utväg, men min 
  iakttagelse avgränsar i vart fall problemet.

    Hälsning
        Mats E AnderssonReply to: