[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Hur skall programtexter sparas på en servermaskin?--- Daniel Nylander <info@danielnylander.se> skrev:

> Mats Erik Andersson skrev:
> 
> >  Jag försöker lagra en översatt programtextfil  
>  
> >  'pikdev.mo' tillgängligt för hämtning med hjälp
> av
> 
> Var lagrar du den?
> 
> Kompilerade gettext-filer (mo-filer) läggs oftast
> under katalogen
> /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/ (inte alltid men
> nästan 100%)

 Jag hämtar min gettext-fil 'pikdev.mo' i just en
 sådan katalog på mitt egen debiansystem, men nu 
 tänkte jag publicera denna mo-fil på en hemsida
 jag har hos comhem. Jag har ursprungligen byggt
 den med kbabel och msgfmt och nyttjar den själv.
 Nu tänkte jag någon att någon annan kanske önskar
 den som erättning för den franska eller engelska.
  Filen kan utan vidare krångel
 läggas upp med ftp-tjänsten, men såväl Mozilla
 som Firefox och Konqueror vägrar att hämta filen
 trots att den bevisligen finns på rätt ställe.
 När jag torrsimmar hela förfarande hemma på min
 maskin går allt vägen, så nu börjar jag undra om 
 kommersiella serversystem har inskränkningar på
 filtyper av säkerhetsskäl. Strängt taget är det
 inte ett linux-problem, utan kanske unix-problem.
   Vore det bättre att lägga ut den okompilerade
 po-filen i stället? Vågar man förutsätta att alla
 vet hur den kompileras till "körbar" form, eller
 skulle det räcka att skriva in anvisninger på det
 ställe där man väljer att offentliggöra översätt-
 ningsorginalet? 

     Hälsning  Mats E AnderssonReply to: