[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur skall programtexter sparas på en servermaskin?Mats Erik Andersson skrev:

>   Jag försöker lagra en översatt programtextfil      
>   'pikdev.mo' tillgängligt för hämtning med hjälp av

Var lagrar du den?

Kompilerade gettext-filer (mo-filer) läggs oftast under katalogen
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/ (inte alltid men nästan 100%)
Det krävs root-rättigheter för att skriva filer under den katalogen.

Dock gäller det att din inställda lokal är "sv" eller "sv_??"

Mvh
Daniel

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: