[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: åäö localesmån 2006-10-09 klockan 22:51 +0200 skrev Daniel Nylander:
> Tore Ericsson skrev:
> > Ja det är ett mörker med locale-inställningar och besläktat för den som
> > inte vet så mycket om sådant (jag också till exempel). Det enda jag kan
> > rekommendera för att slippa sådana där problem är att ominstallera
> > Debian från början helt UTF-8-fritt (det jag till sist gjorde), det vill
> 
> Jag har absolut inga problem med UTF-8.
> 
> Att installera om hela systemet bara för att byta teckenkodning är att
> "over do it".
> 
> Danne

Instämmer eftertryckligen. Det finns finfina debconflösningar för att
byta locale som inte kräver att man pillar i textfiler för att hitta
rätt ställe. Någon ominstallation ska absolut inte behövas.
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: