[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: åäö localesTore Ericsson skrev:
> Ja det är ett mörker med locale-inställningar och besläktat för den som
> inte vet så mycket om sådant (jag också till exempel). Det enda jag kan
> rekommendera för att slippa sådana där problem är att ominstallera
> Debian från början helt UTF-8-fritt (det jag till sist gjorde), det vill

Jag har absolut inga problem med UTF-8.

Att installera om hela systemet bara för att byta teckenkodning är att
"over do it".

Danne

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: