[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] udev, hotswap, raidJag har ett moderkort med sis 180 krets på, är det en PATA-krets eller vad kallar man den?

Iallafall så kör jag RAID 1 med 2 st. SATA-diskar. Swap:en ligger också i raid-settet. Det är kärna 2.6.18, Etch och udev. När jag rycker ut SATA-kabeln till en av diskarna (spelar ingen roll vilken) totalhänger datorn.

Vad jag kan se verkar det som att hotplug, md, och udev inte fungerar ihop speciellt bra?
Det verkar som att andra inte får samma totalhängning som jag utan snarare problem med att udev ger enheter som kommer tillbaka nytt "namn" i /dev.

Är det något i kärnan jag måste välja för att få hotplug att fungera. Jag är nöjd om datorn inte hänger när en disk försvinner.

http://www.mail-archive.com/linux-raid@vger.kernel.org/msg06056.html
http://lwn.net/Articles/183685/
http://kerneltrap.org/node/5632

Såhär ser min raid ut:
md5 : active raid1 sda9[0] sdb9[1]
md4 : active raid1 sda8[0] sdb8[1]
md3 : active raid1 sda7[0] sdb7[1]  <-- swap
md2 : active raid1 sda6[0] sdb6[1]
md1 : active raid1 sda5[0] sdb5[1]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]


Reply to: