[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vmware och färdigbyggda kärnorOn Sat, Jul 01, 2006 at 16:36 CEST, 
	 Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se> wrote:
> Hej!
> 
> Jag har har vmware 4.0 installerat och har uppgraderat maskinen från en 
> egenkompilerad 2.4-kärna till en förkompilerad 2.6-kärna (från 
> sarge-backports). Är det någon som vet hur jag gör för att få 
> vmware-config.pl att bygga kärnmodul för ett sådant system?
[..] 
> Är det någon som vet hur jag löser detta?

Hejsan,

det är länge sen jag personligen meckade med VMWare men det finns i alla
en sak som slår mig. Den version av VMWare du har stödjer inte linux 2.6
rakt av. Om du inte redan har laddat hem vmware-any-any-updateXXX.tar.gz
bör du göra det. 

http://ftp.cvut.cz/vmware/

Nu är det förvisso så att det i sig kanske inte kommer lösa problemet
med kernel headers. Jag saxar in ett mail jag skev till ett kollega för
ett tag sen när han försökte få igång vmware-tools på en maskin på
kontoret, metodiken är den samma:

--8<--

Tja,

tittade på web1.server.se för att se hur jag hade gjort med vmware-tools
på den instansen. Jag har gjort utdrag för att visa vad som är
installerat och vad som behöver göras. Hoppas du blir lite klokare.

web1:/usr/src# dpkg --get-selections | grep kernel
kernel-headers-2.6.8-2             install
kernel-headers-2.6.8-2-386           install
kernel-image-2.6.8-2-386            install
kernel-kbuild-2.6-3               install
linux-kernel-headers              install
web1:/usr/src# uname -a
Linux web1.server.se 2.6.8-2-386 #1 Thu May 19 17:40:50 JST 2005 i686 GNU/Linux
web1:/usr/src# ls -la
total 60
drwxrwsr-x  8 root src  4096 Nov 15 2005 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Oct 25 2005 ..
-rw-r--r--  1 root src 25524 Oct 26 2005 crack-0.4.tgz
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Oct 28 2005 kernel-headers-2.6.8-2
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Oct 28 2005 kernel-headers-2.6.8-2-386
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Oct 28 2005 kernel-kbuild-2.6-3
drwxr-sr-x  3 root src  4096 Oct 26 2005 pcel
drwxr-xr-x  7 root root 4096 Oct 25 2005 rpm
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Sep 9 2005 vmware-tools-distrib

Header dir pekade jag till: /lib/modules/2.6.8-2-386/build/include (när
vmware-istall.pl ställde frågan).

-->8--

Hoppas detta hjälper dig på vägen.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/     |
| PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70 31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| "Kneel and deliver!"
| -- Casanunda, the worlds smallest lover turns highwaydwarf
| (Terry Pratchett, Lords and Ladies)
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: