[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vmware och färdigbyggda kärnorHej!

Jag har har vmware 4.0 installerat och har uppgraderat maskinen från en egenkompilerad 2.4-kärna till en förkompilerad 2.6-kärna (från sarge-backports). Är det någon som vet hur jag gör för att få vmware-config.pl att bygga kärnmodul för ett sådant system?

Kärnpaketet är linux-image-2.6.16-1-k7 och jag har motsvarande linux-headers-2.6.16-1-k7 installerat, men får ett felmeddelande från vmware-skriptet:

  What is the location of the directory of C header files that match your
  running kernel?
  [/usr/src/linux/include] /usr/src/linux-headers-2.6.16-1-k7/include

  The kernel defined by this directory of header files does not have the same
  address space size as your running kernel.

Är det någon som vet hur jag löser detta?

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: