[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SMTP-server - säker mot obehörigt reläande?Patrik Nordlund skrev:

> Jag kör senaste versionen av Exim4, konfigurerad att använda min
> internetleverantörs SMTP-server som relä. "Smart host" eller vad den
> konfigureringen nu kallas. I konfigureringen tillåter jag bara reläar
> från mitt interna nät (192.168.1.0/24) samt ytterligare EN extern ip
> adress.

Det bör inte vara något säkerhetsproblem med din e-postserver.
De studsmeddelanden du fått är med stor sannolikhet spam.

Mvh
Daniel
(som själv kör samma installation av qmail sedan många år utan problem)

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: