[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SMTP-server - säker mot obehörigt reläande?On Fri, 23 Jun 2006, Patrik Nordlund wrote:

> Blev just lite paranoid... fick nämligen 4 st "Delivery Status
> Notification (Mail Delivery Delayed)" med c:a 10 minuters mellanrum från
> en domän vars jag aldrig skickat något mail... jag har över huvud taget
> inte skickat några mail alls idag. Eller är det helt enkelt någon som
> angett min adress i "return adress" i sina spam-mail, tro?

Ja, högst troligen. Det finns alltför många dumma e-postservrar som
skickar tillbaka fel till den adress spammare gripit ur luften och
placerat i sitt fingerade "Från"-fält. (i stället för att ge fel optimalt
direkt vid SMTP-fasen när spammaren etc ansluter till servern)

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: