[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: om innehållet på debian-listornaOn Fri, 2 Jun 2006, Daniel Sward wrote:

> En av anledningarna till att Debian-mailinglistorna håller sig
> fungerande är att de inte ramlar ut åt rants/flamewars angående olika
> åsikter, utan håller sig till teknik vi alla bryr oss om.

Då har du inte läst debian-legal ... :o)
Ber om ursäkt för off-topic, ändå.

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: