[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: demonstration mot tillslag mot piratbyrån på lördagOn Fri, 2006-06-02 at 12:16 +0200, Per Eric Rosén wrote:
> Hej!
> 
> <off-topic>
> Oavsett åsikt om fildelning för privat bruk, så tycker i alla fall jag att
> det är ett problem att en organisation (MPAA) som vill tysta ner en ideell
> organisation som är kritisk mot upphovsrätt (Piratbyrån) lyckas skicka en
> beställning till sin regering som sen utförs av svensk polis. Detta är ett
> problem som också skulle kunna drabba gnu.org, kan jag tänka mig.
> 
> Hursomhelst demo på lördag 15.00 på Mynttorget Stockholm. Se
> http://piratbyran.blogspot.com/
> </off-topic>
> 
> Per Eric
> (inte med i någon av organisationerna. Är miljöpartist själv)

En av anledningarna till att Debian-mailinglistorna håller sig
fungerande är att de inte ramlar ut åt rants/flamewars angående olika
åsikter, utan håller sig till teknik vi alla bryr oss om. Därför bör vi
inte bryta mot detta,

<still off-topic>
men det gör jag ändå. Det jag är rädd för är utvecklingen som pågår och
alla nya lagförslag som läggs in angående övervakning av privatpersoner.

Det här är en opolitisk lista, men jag ser inte att det är våldsamt
politiskt att gemensamt säga "nej" till de styrande.

Jag dyker också upp på demonstrationen.
http://www2.piratpartiet.se/nyheter/piratdemonstration
</still off-topic>

	/Daniel, politisk sen två dagar.Reply to: