[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fam eller gamin.Hej,

jag kör Sid och använder i huvudsak Gnome. För ca ett halvår sedan
tröttnade jag på div problem med fam (100% cpu med samba mount, omöjligt
att unmount cdrom mm) och installerade gamin istället.

Gamin funkar iofs bättre än vad fam gjorde, inget problem med 100% cpu
men istället uppdaterar den inte korrekt hela tiden. Ofta är "Recent
documents" under "Places" i Gnome tom när det borde finnas info om
senast öppnade filer där.

En annan tråkig sak är när man kollar på
http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=fam , maintainern för
fam verkar inte jobba så överdrivet mycket på buggarna minst sagt.

Någon som har ett bra tips på en bättre lösning, eller hur man kan få
fam eller gamin att bete sig bättre?

Är det inte på gång inotify stöd i Gnome förresten så fam/gamin inte
längre kommer att behövas?


Mvh

-- 
Tobbe Eriksson <toby@debman.se>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: