[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rädda min laptop från Widows XPSka den här datorn slippa XP vore det bra med lite handfastare förslag!
Spana i tråden jag skapat också: http://forums.debian.net/viewtopic.php?t=5575

Den 2006-05-28 skrev Per Blomqvist <p.blomqvist@home.se>:
Jostein Martinsen Jones wrote:
> Jag har en bärbar dator som jag inte får igång ett PCMCIA TV-kort i.
> Jag funderar på om problemet ligger i att PCMCIA-porten/bryggan inte
> stöds av kärnan?
>
> lscpi:
> 0000:01:04.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB-710/2/4 Cardbus
> Controller
>
> Se denna tråd för mer detaljer:
> http://forums.debian.net/viewtopic.php?t=5575
>
> http://lists.debian.org/debian-laptop/2005/09/msg00090.html
>
>
> Det är farligt nära att Debian ryker från disken pga detta :(
> Jag har verkligen lagt ned mycket tid på att få iordning allt så det
> känns mycket surt!

Jag hoppas du menar att allt annat än just TV-kortet fungerar i Linux?!

Jag har oxå ett Tv-kort (Avermedia, pci sak).

Se om kärnan hittar enheten, genom att titta i dess log med "dmesg". Gör
den inte det så test dv moduler med "modconf". Funkar inte det, så läs
vad källkoden säger om pcmcia, och eller tldp.
http://tldp.org/index.html (HOWTOs)

OCH, sedan skall användaren som vill se på TV, tillhöra "audio video"
gruppen (såvida man inte vill se den som root.. (en stur jag gick på
nämligen, vill jag minnas)


--
Mvh, Per Blomqvist
Web: http://phoohb.shellkonto.se
Telnr: +46 70-3355632Reply to: