[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen mus med 2.6-kärnaHej!

Jag hade samma problem, och det löste sig när jag installerade paketet
hotplug.

/PelleReply to: