[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen mus med 2.6-kärna> Hur är det med läs/skrivrättigheter för enheten? 

Det borde inte spela någon roll eftersom X-servern kör som root. Men
jag kan läsa den som min inloggade användare.

> Vilket protokoll står i xorg.conf? ImPS/2 är populärt.

Jag har satt den på ImPS/2 som innan.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: