[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen mus med 2.6-kärnaOn 2006-05-08 at 18:52, peter@softwolves.pp.se wrote:
 
> När jag [installerat 2.6-kärna från backports] reagerar inte datorn 
> på musrörelser. Jag har en vanlig PS/2-ansluten mus.

Det är kanske bara nån modul du inte har laddat än. Vilka moduler är 
laddade? Både psmouse och mousedev behövs i 2.6.

Står det för övrigt nåt kul i loggar, typ dmesg och diverse X-loggar?

--
Fredrik JonsonReply to: