[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen mus med 2.6-kärnaPeter Karlsson wrote:
> Hej!
> 
> Har länge kört med en egenkompilerad 2.4-kärna på Debian Sarge, men 
> tänkte uppgradera till 2.6 i samband med att jag köpt ett nytt grafikkort 
> och uppgraderat till Xorg från backports, så jag installerade 2.6-kärnan 
> från backports (linux-image-2.6.16-1-k7).
> 
> När jag gjort det reagerar inte datorn på musrörelser. Jag har en vanlig 
> PS/2-ansluten mus, så jag tycker det är lite konstigt. När jag går 
> tillbaka till min 2.4-kärna fungerar musen utan några som helst problem.


Jag tror du behöver ladda in modulen psmouse.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: