[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen mus med 2.6-kärnaFredrik Jonson:

> > När jag [installerat 2.6-kärna från backports] reagerar inte datorn 
> > på musrörelser. Jag har en vanlig PS/2-ansluten mus.
> Det är kanske bara nån modul du inte har laddat än. Vilka moduler är 
> laddade? Både psmouse och mousedev behövs i 2.6.

En rad i stil med "mouse: Standard device for all PS/2 mice" rullade
förbi vid uppstart, så därför misstänkte jag inte att det var fel på
modulerna, men det är förstås möjligt, jag har alltid haft musstöd (och
nästan allt annat) kompilerat in i kärnan tidigare.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: