[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OFFTOPIC - mutt problemOn Friday 05 May 2006 22:58, consiglieri wrote:
> Problemet är att jag får följande felmeddelande
>
> Fel i /Users/thomas/.muttrc,  imap_user: ok"and variabel
> Fel i /Users/thomas/.muttrc,  imap_pass: ok"and variabel
> Fel i /Users/thomas/.muttrc,  imap_home_namespace: ok"and variabel
>
> det verkar som om mutt inte gillar min begränsade muttrc som ser ut enl
> följande
>
>
> set imap_user="namn"
> set imap_pass="passw"
> set record=+"Sent Items"
> set postponed=+Drafts
> set imap_home_namespace="INBOX"
>
> set folder="imaps://imap.server/INBOX"
> set spoolfile="imaps://imap.server/INBOX"
>
> set mask="."
> set move="no"

Jag prövade med din begränsade muttrc och den fungerar för mig. Tyvärr har jag 
inga fler tips att komma med då jag inte är någon direkt mutt-guru ;). Men om 
du har möjlighet skulle du förstås kunna pröva att uppgradera mutt.

// Erik

-- 
Chaos, panic, and disorder - my work here is done.

Erik Johansson
http://ejohansson.seReply to: