[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OFFTOPIC - mutt problemOn Friday 05 May 2006 21:30, consiglieri wrote:
> Jag har mutt version  1.4.2.1i och skulle vilja veta korrekta muttrc
> inställningar för att ansluta till tre olika imap konton.

Jag kör mutt 1.5.9-2sarge1 och följande är ett utdrag från min muttrc-fil som 
ger mig åtkomst till tre olika imap-konton. För att byta konto så trycker man 
TAB i mapp-listningen.

====== .muttrc ======
account-hook . 'unset imap_user; unset imap_pass'

account-hook imaps://server1.se 'set imap_user=erik@server1.se 
imap_pass=mypass'
folder-hook imaps://server1.se 'set folder=imaps://server1.se from="Erik 
Johansson <erik@server1.se>"'

account-hook imaps://server2.se 'set imap_user=erijo imap_pass=mypass'
folder-hook imaps://server2.se 'set folder=imaps://server2.se from="Erik 
Johansson <erijo@server2.se>"'

account-hook imaps://server3.se 'set imap_user=erre imap_pass=mypass'
folder-hook imaps://server3.se 'set folder=imaps://server3.se from="Erik 
Johansson <erre@server3.se>"'

mailboxes imaps://server1.se imaps://server2.se imaps://server3.se

set spoolfile=imaps://server1.se/INBOX
set folder=imaps://server1

macro index c "<change-folder>?" "open a diffrent folder"
macro pager c "<change-folder>?" "open a diffrent folder"

set move=no
set mail_check=60
set quit=ask-yes
set use_from=yes

=============

Tyvärr ger denna config mig inte möjligheten att bläddra bland mapparna på 
någon annan server är server1.se (kommer bara till INBOX). Men kanske någon 
annan kan bidra med en mer komplett mutt+imap-config.

// Erik

-- 
This message has been ROT-13 encrypted twice for extra security.

Erik Johansson
http://ejohansson.seReply to: