[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OFFTOPIC - mutt problemHej igen
Tack för svaret

Problemet är att jag får följande felmeddelande

Fel i /Users/thomas/.muttrc,  imap_user: ok"and variabel
Fel i /Users/thomas/.muttrc,  imap_pass: ok"and variabel
Fel i /Users/thomas/.muttrc,  imap_home_namespace: ok"and variabel

det verkar som om mutt inte gillar min begränsade muttrc som ser ut enl följande


set imap_user="namn"
set imap_pass="passw"
set record=+"Sent Items"
set postponed=+Drafts
set imap_home_namespace="INBOX"

set folder="imaps://imap.server/INBOX"
set spoolfile="imaps://imap.server/INBOX"

set mask="."
set move="no"

---------------------------------------


Den 2006-05-05 skrev Erik Johansson <debian@ml.ejohansson.se>:
On Friday 05 May 2006 21:30, consiglieri wrote:
> Jag har mutt version  1.4.2.1i och skulle vilja veta korrekta muttrc
> inställningar för att ansluta till tre olika imap konton.

Jag kör mutt 1.5.9-2sarge1 och följande är ett utdrag från min muttrc-fil som
ger mig åtkomst till tre olika imap-konton. För att byta konto så trycker man
TAB i mapp-listningen.

====== .muttrc ======
account-hook . 'unset imap_user; unset imap_pass'

account-hook imaps://server1.se 'set imap_user=erik@server1.se
imap_pass=mypass'
folder-hook imaps://server1.se 'set folder=imaps://server1.se from="Erik
Johansson <erik@server1.se>"'

account-hook imaps://server2.se 'set imap_user=erijo imap_pass=mypass'
folder-hook imaps://server2.se 'set folder=imaps://server2.se from="Erik
Johansson <erijo@server2.se>"'

account-hook imaps://server3.se 'set imap_user=erre imap_pass=mypass'
folder-hook imaps://server3.se 'set folder=imaps://server3.se from="Erik
Johansson <erre@server3.se>"'

mailboxes imaps://server1.se imaps://server2.se imaps://server3.se

set spoolfile=imaps://server1.se/INBOX
set folder=imaps://server1

macro index c "<change-folder>?" "open a diffrent folder"
macro pager c "<change-folder>?" "open a diffrent folder"

set move=no
set mail_check=60
set quit=ask-yes
set use_from=yes

=============

Tyvärr ger denna config mig inte möjligheten att bläddra bland mapparna på
någon annan server är server1.se (kommer bara till INBOX). Men kanske någon
annan kan bidra med en mer komplett mutt+imap-config.

// Erik

--
This message has been ROT-13 encrypted twice for extra security.

Erik Johansson
http://ejohansson.se

Reply to: