[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: virtual hostsGabriel skrev:

> Skulle jag kunna få se era apache2.conf och i era
> /sites-available/domän1 och /sites-available/domän2 ? Det är nåt som
> inte vill när jag skriver <VirtualHost domän:80> så får jag bara ett
> error om att det inte går.

Har du ställt in direktivet NameVirtualHost?

Mvh
Daniel
begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
note;quoted-printable:PGP-key: 3D51348C=0D=0A=
	SIP: sip:yeager@lidkoping.net
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: