[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: virtual hostsJag är definitivt inte någon expert på apachekonfiguration men driftar iaf en 
installation med 3 virtuella hosts här hemma. Kommentarer och frågor infällda 
nedan.

On Tuesday 07 March 2006 20:33, Gabriel wrote:
> Gabriel wrote:
> > Jag har följt
> > http://www.debian-administration.org/articles/357#virtual_host men jag
> > kan inte komma på hur jag ska lägga till flera, då jag bara har
> > försökt att göra om allt som guiden säger i en ny upplaga så får jag
> > fram:
> >
> >
> > Seeing this instead of the website you expected?
> >
> >
> > etc etc. Vet inte riktigt vad jag har gjort fel..
Jag börjar med en riktigt dum fråga, men eftersom jag själv glömt det flera 
gånger: Har du gjort reload på din apache efter att du moddat 
konfigurationen?

/etc/init.d/apache2 reloadDen intressanta biten ur din apache2.conf:
> <VirtualHost * >
>     #Basic setup
>     ServerAdmin gabriel@debserv.net
>     ServerName www.debserv.net
>     DocumentRoot /var/www/debserv.net/docs
>
>     <Directory /var/www/debserv.net/docs>
>         Order Deny,Allow
>         Allow from all
>         # Don't show indexes for directories
>         Options -Indexes
>     </Directory>
> </VirtualHost>
>
> <VirtualHost 1 >
Utan att ha läst på tycker jag "1" bör bytas mot "*".
>     #Basic setup
>     ServerAdmin gabriel@mygabriel.org
>     ServerName www.mygabriel.org
>     DocumentRoot /var/www/mygabriel.org/docs
>
>     <Directory /var/www/mygabriel.org/docs>
>         Order Deny,Allow
>         Allow from all
>         # Don't show indexes for directories
>         Options -Indexes
>     </Directory>
> </VirtualHost>

Vad får du för rader i loggarna när du försöker surfa in på www.debserv.net 
resp. www.mygabriel.org?

dvs i 
/var/log/apache2/access.log
och
/var/log/apache2/error.log

/Anders

-- 
Anders Nilsson <anders.nilsson@cs.lth.se>
Dep. of Comp. Sci., Lund Institute of Technology
Phone: +46 (0)46 222 01 85, Fax: +46 (0)46 13 10 21
Mob: +46 (0)703 22 57 67Reply to: