[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

XFCE4Hur ändrar man themes i den här fönsterhanteraren? Har googlat lite men det står att man ska lägga dem i /home/user/.themes men dom syns inte till där man ändrar theme. Någon som har löst det?Reply to: