[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XFCE4Gå in i kontrollpanelen (xfce-setting-show), välj sedan "Fönsterhanterare".
Där kan du ändra en del med xfwm4, bland annat focus och teman.

On Mon, 06 Mar 2006 14:55:39 +0100
Gabriel <gabriel.paulsson@mail.ip-only.net> wrote:

> Hur ändrar man themes i den här fönsterhanteraren? Har googlat lite men 
> det står att man ska lägga dem i /home/user/.themes men dom syns inte 
> till där man ändrar theme. Någon som har löst det?
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

Attachment: pgplqh4jSgVQ4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: