[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kan man få hjälp på denna tråd eller är jag helt och cyklar?Daniel Sward skrev:

Om du till en början vill få hjälp att installera Debian och få ordning
> på saker, så rekommenderar jag:
> http://www.howtoforge.com/perfect_setup_debian_sarge
> och därefter
> http://www.aboutdebian.com/

Eller den officiella svenska installationsguiden till Debian Installer

http://d-i.alioth.debian.org/manual/sv.i386/index.html

:-)

Daniel
begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
note;quoted-printable:PGP-key: 3D51348C=0D=0A=
	SIP: sip:yeager@lidkoping.net
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: