[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xserver felkonfigurerad, hjälp!Fattas en förklaring till "Ett ytterligare exempel:"

Listan är från /var/log/dpkg.log

***-raderna beskriver vad jag tror att de motsvarar.

> *** remove x-window-system-core:
> 2006-03-03 22:18:51 remove x-window-system-core 6.9.0.dfsg.1-4
> 6.9.0.dfsg.1-4
> 2006-03-03 22:18:51 status half-configured x-window-system-core
> 6.9.0.dfsg.1-4
> 2006-03-03 22:18:51 status half-installed x-window-system-core
> 6.9.0.dfsg.1-4
> 2006-03-03 22:18:52 status config-files x-window-system-core 6.9.0.dfsg.1-4
> 2006-03-03 22:18:52 status config-files x-window-system-core 6.9.0.dfsg.1-4
> 2006-03-03 22:18:52 status config-files x-window-system-core 6.9.0.dfsg.1-4
> 2006-03-03 22:18:52 status not-installed x-window-system-core <none>
>
> *** remove(?) xserver-xorg:
> 2006-03-03 22:19:40 status half-configured xserver-xorg 6.9.0.dfsg.1-4

etc., se föregående.

Jag kan inte hitta mera detaljer, vet någon var de kan finnas?Reply to: