[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xserver felkonfigurerad, hjälp!Hej alla. Jag har fastnat med xsever-xorg (ofullständigt) felkonfigurerad. 

System:
GNU/Linux 2.6.12-1-686 i686 (testing)
Sedan uppgraderingen
  KDE 3.5.1 (fungerar ok)
  xserver-xorg 6.9.0.dfsg.1-4 (enligt aptitude: ofullständigt konfigurerad)

Historik:
Under en normal (men ganska omfattande) uppgradering med Synaptic råkade 
jag bryta konfigureringen. Synaptic rekommenderade efter försök till 
omstart att göra den färdig med dpkg --configure -a. I hastigheten råkade 
jag i stället köra dpkg-reconfigure -a och hade inte förstånd nog att 
avbryta det. Svarade mest default på alla frågor och om xservern minns jag 
inget särskilt (det kan väl ha varit något gnäll kanske?).

Verkan:
Sedan dess har hela paket/uppgraderingssystemet låst sig. Det går inte att 
fullfölja någonting med varken synaptic eller aptitude. Aptitude ger bäst 
information om läget, xserver-xorg  t.ex. har en C-markering för 
ofullständig konfigurering. 

Uppdateringsläge:
Det mesta som skulle göras var gjort före avbrottet. Till och med 
xserver-xorg verkar ha blivit utbytt förutom att konfigureringsfiler inte 
blev färdiga (och de gamla fungerar tydligen). Det enda jag behövt göra 
för att få allt att fungera är att ominstallera Nvidia display driver. 
Förutom färdigställning av xserver-xorg återstår några bibliotek som inte 
verkar störa min vanliga datoranvändning. Men jag kan inte längre 
underhålla systemet! 

Tacksam för tips om hur jag kommer loss (allt som inte innebär total 
ominstallering av Debian)!

Tillägg om 'linux-image':
Paketet linux-image-2.6.15-1-686 har också blivit felhanterat (se nedan), 
men jag tror inte att det har något direkt samband med det övriga, utan 
det är nog 'bara' ett fel i databasen på så sätt att uppgifterna inte 
stämmer (finns inte men finns registrerad). Kan nog ses som ett problem 
för sig (som förstås också behöver fixas, kanske inte lika akut).

Exempel på dpkg-körningar:

root@andromeda:/var/cache/apt/archives# dpkg --configure xserver-xorg
dpkg: error processing xserver-xorg (--configure):
 Package is in a very bad inconsistent state - you should
 reinstall it before attempting configuration.
Errors were encountered while processing:
 xserver-xorg

root@andromeda:/var/cache/apt/archives# dpkg -r xserver-xorg
dpkg: dependency problems prevent removal of xserver-xorg:
 x-window-system-core depends on xserver-xorg.
dpkg: error processing xserver-xorg (--remove):
 dependency problems - not removing
Errors were encountered while processing:
 xserver-xorg

root@andromeda:/var/cache/apt/archives# dpkg -i
xserver-xorg_6.9.0.dfsg.1-4_i386.deb
(Reading database ...
dpkg: serious warning: files list file for package
`linux-image-2.6.15-1-686' missing, assuming package has no files currently
installed.
124552 files and directories currently installed.)
Preparing to replace xserver-xorg 6.9.0.dfsg.1-4 (using
xserver-xorg_6.9.0.dfsg.1-4_i386.deb) ...
/usr/bin/perl: symbol lookup error: /usr/lib/libkdecore.so.4: undefined
symbol: _ZN18QMetaObjectCleanUpD1Ev
dpkg: warning - old pre-removal script returned error exit status 127
dpkg - trying script from the new package instead ...
/usr/bin/perl: symbol lookup error: /usr/lib/libkdecore.so.4: undefined
symbol: _ZN18QMetaObjectCleanUpD1Ev
dpkg: error processing xserver-xorg_6.9.0.dfsg.1-4_i386.deb (--install):
 subprocess new pre-removal script returned error exit status 127
Use of uninitialized value in join or string at
/usr/share/perl5/Debconf/DbDriver/Stack.pm line 104, <GEN1> line 13.
xserver-xorg postinst warning: not updating /etc/X11/X; no default X server
   configured; run "dpkg-reconfigure xserver-xorg" to correct this
xserver-xorg postinst warning: not updating /etc/X11/xorg.conf; file has
   been customized
 System startup links for /etc/init.d/xserver-xorg already exist.
Use of uninitialized value in substitution (s///) at
/usr/share/perl5/Debconf/Format/822.pm line 83, <GEN6> line 1.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at
/usr/share/perl5/Debconf/Format/822.pm line 84, <GEN6> line 1.
/usr/bin/perl: symbol lookup error: /usr/lib/libkdecore.so.4: undefined
symbol: _ZN18QMetaObjectCleanUpD1Ev
dpkg: error while cleaning up:
 subprocess post-installation script returned error exit status 127
Errors were encountered while processing:
 xserver-xorg_6.9.0.dfsg.1-4_i386.deb

root@andromeda:/var/cache/apt/archives# dpkg-reconfigure xserver-xorg
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: xserver-xorg is broken or not fully installed
DESTROY created new reference to dead object ' Qt::VBoxLayout' during
global destruction.
/usr/bin/perl: symbol lookup error: /usr/lib/libkdecore.so.4: undefined
symbol: _ZN18QMetaObjectCleanUpD1Ev

ToreReply to: