[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mutt konfigKanske OT, men jag blir så irriterad att jag inte kan komma på hur jag
ska förmå mutt att spara filer (bilagor) med specifik åtkomst.
Nu sparar mutt alla filer med åtkomstmask -rw------- (600), vilket irriterar
mig. Jag vill ändra den till 664 alternativt 755.

Har läst 'man muttrc' och googlat mutt-dokumentation, men ser inte ens
att det nämns nånstans. Kan någon upplysa mig?

//IvarReply to: