[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ett rop på openldap hjälp - OFFTOPICHej

Återigen ett rop på hjälp. Det är "offtopic" dvs inte debian specifik.

Jag har kört igång openldap och det fungerar..men jag vill att ldap
servern skall bara vara åtkomlig om man anger ett användarnamn och
lösenord .. jag har läst, googlat och haft mig och försökt en hel del
saker..allt utan framgång :(

Finns det ingen tapper person som kan lite om ldap och som kan tänkas
ge mig lite hjälp. Jag skickar inga närmare uppgifter nu utan avvaktar
något eventuellt svar...på så sätt slipper listan se en massa i
onödan.

Tackar på förhandReply to: