[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rätt sätt att installera jackHej Johan,

Att sätta 777 på /dev/shm fungerar fint för mig iaf, och de flesta
andra jag stött på efter att ha Googlat lite :-)

Kim Christensen

On 1/30/06, Johan Mattsson <mayouan@hotmail.com> wrote:
> Hej.
>
> När jag installerade visade det sig att jackd inte vill starta om jack inte
> får skriva till /dev/shm vilket är rätt sätt att göra det på? chmod 777
> /dev/shm fungerade bra men det känns som helt fel. Jag googlade men hittade
> inget. Vet någon?
>
> Johan
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: